Natten går tunga fjät och Sanka Lucia är två välkända sånger kopplade till högtiden Lucia den 13 december då vackra och praktfulla luciatåg anordnas. Det är en tradition som många håller kärt då Lucia kommer med sitt ljus när det är som mörkast och påminner oss om hoppet.

Lucia har sitt ursprung i folktro, legender och historisk fakta. Hon sägs vara född på Sicilien där hon blev förföljd på grund av sin kristna tro. Hon vägrade att gifta sig med mannen hon var bortlovad till på grund av att de inte delade samma tro och blev därför dömd till döden genom att brännas på bål. Elden rörde henne dock inte utan hon blev istället avrättad med ett svärd. Hon blev en martyr för sin död och det röda bandet som lucian bär är en symbol för hennes blodiga död. Hon blev också för sin tros skull ett helgon inom den kristna och katolska kyrkan.

Legenderna och detaljerna är både mer och mindre sanningsenliga och det finns många historier till varför vi firar lucia där helgonet Sankta Lucia är en av dem. I Tyskland fanns tidigt traditionen om att en flicka kläddes upp för att vara ”Christkinlein”, ett Jesusbarn med tända ljus i håret som skulle föreställa en gloria. Sverige tog efter den traditionen och en kvinna klädde sig i vitt med ljus i håret. Som sagt legenderna är många men kärnan i det hela är påminnelsen om ljuset i mörkret och om att hålla hoppet uppe. De flesta firar lucia som en fin tradition och för att påminna människor om att ta hand om varandra, det gör i alla fall jag.