Gest of Robyn Hode C Public Domain

Gest of Robyn Hode
C Public Domain

Robin Hood är en gammal film med ett stort inflytande på människors barndom. En av många anledningar är att han är så snäll mot allmänheten och hjälper så många medan han själv inte har något. Således sätter han andra före sig själv. När allmänheten talar om Robin Hood så tänker många av oss den glada och söta tecknade vargen från Robin Hood filmen (1973) vars handlingar bara är goda och en strävan efter rättvisa.

Sagan om den legendariska, fredlösa stråtrövaren härstammar ifrån 1200-talets England men med åren blev den bortglömd. Det var inte förrän år 1377 som William Langslands i verket av Piers Plowman återfödde denna legendariska saga och förde liv i den igen. I slutet av 1800-talet så ändrades tankarna om Robin Hood där handlingarna handlade mer om att göra protest mot de lokala myndigheterna. Källa I filmen uttrycker Robin Hood ’’Ta från de rika och ge till de fattiga’’ Det är inte av en ren slump eftersom i slutet av 1800-talet var det ett stort missnöje med myndigheternas skattemedel. Under det sjuåriga kriget 1776-1783 så var summorna riktigt stora för landet och mer inkomst behövdes. Det var skattebetalarna som fick.  Det sjuåriga Kriget- historian Här ser man en tydlig koppling mellan filmen och historien. Det är just här sagan blir som mest känd då den heroiska Robin Hood kommer och tar från de rika som inte behöver pengarna och ger till dem som är i allra mest behov. En av många anledningar till att just denna saga blev en stor succé ligger till grund för den perfekta personen Robin Hood visar sig vara vars girighet inte existerar. Robin Hood gör allt han kan och riskerar allt för de fattiga.

I filmen Robin Hood (1973) ser vi många andra karaktärer bortsett från huvud karaktären. Medhjälpare men även bästa vännen broder Tuck är den glada och optimistiska björnen som ser allt från ett annat perspektiv samt ger goda råd. Med det menar jag att han försöker varna Robin Hood att akta sig för det han gör och att vara mer försiktig. Filmen från 1973 är mer riktad mot en yngre åldersgrupp och en form av läromaterial om moral och etik. Dessa drag kan man få fram genom det Robin Hood och broder Tuck gör för individerna i samhället och alla vänner. Att man redan som ung ska kunna skilja på vad som är rätt och fel och att man ska hjälpa andra även om man har väldigt lite.

Det finns flera versioner om Robin Hood och en av de nyare filmerna kom 2010. Den är mer riktad mot en äldre åldersgrupp och temat är mer moderniserat. Handlingen är mer brutal och protagonisten tydligare går emot de som bestämmer i samhället. Det de tre versionerna har gemensamt är kopplingen till historien och kritik mot samhället.