Sagor i tidens innehåll byggs och skapas av NA15 och delar av VO15, tvåorna på Katedralskolan i Skara. Vi gör detta arbete för att se på sagor och dess motiv ur flera perspektiv samt koppla dem till samhället förr och idag. I svenska 2 står följande centrala innehåll i ämnesplanen:

  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar film och andra medier från olika tider.
  • Skönlitterära verkningsmedel
  • Svenska språkets uppbyggnad, språk och stil i olika texter samt referat och kritisk granskning av texter.

Om och syftet med Sagor i tiden

Denna blogg och webbplats kan genom det område vi arbetar med på ett bra sätt uppfylla ovanstående krav från ämnesplanen. Då alla blogginlägg är möjliga att kommentera kan vi elever och allmänheten interagera i webbplatsen. Syftet är att andra som är intresserade av temat ska kunna ta del av vårt material och våra analyser.  Vi vill med webbplatsen få allmänhetens insyn i våra funderingar över hur sagor har påverkat oss och hur sagorna fortfarande är en stor del i vår vardag. Bloggen är ett sätt för oss att demonstrera vad vi  har lärt oss. En del ville dela med sig av sina egna tankar i bloggen medan andra var mer intresserade av att ta del av kommentarerna och diskutera med läsekretsen. Att blogga har blivit en allmän företeelse på senare år och vi tänkte att temat sagor och hur de har ändrats över tid är något som intresserar alla. De flesta av oss har vuxit upp med många av sagorna vi skriver om och därför har alla kunnat relatera till mycket av det material vi har. Temat är ämnat för läsarna då vi hoppas att de också har mycket gemensamt med många av blogginläggen som vi skriver om.

Genom att alla kan förhålla sig till  temat sagor på något sätt öppnar det för en bredare diskussion. Elever och lärare, eller varför inte en allmänt intresserad, skall kunna besöka vår webbplats och finna material för inspiration och fundering. Integrera gärna i sidan genom att kommentera och ge synpunkter, då kan vi tillsammans se hur sagorna från förr fortfarande utvecklas och ändras för att anpassa sig efter samhället!

Vad vi lärt oss

I arbetet med bloggen har vi lärt oss sovra det viktiga ur texter så att man får en informationsrik text. Vi har utvecklat vår förmåga att koppla gamla texter och verk till dagens samhälle och dessutom jämföra med varandras erfarenheter och åsikter. Det har varit roligt och känts relevant att skriva. I arbetet med bloggen har vi på ett roligt och intressant sätt fått förståelse för olika litterära tidsepoker. Arbetsområdet har känts brett och alla har fått möjlighet att jobba med det som har känts intressant och på så sätt har skolarbetet blivit mycket mer individanpassat. När vi har fått möjlighet att koppla egna intressen och egna erfarenheter till det vi läser om och dessutom få möjlighet att kommentera varandras arbete så ger det så mycket mer.

Temat inbjuder dessutom  till att ta ställning till olika moraliska perspektiv. Vi  har lärt oss att sätta oss in i andras perspektiv och olika samhällsproblem. Vi vet att det som läggs upp på bloggen kommer att bli granskat av andra, vilket gör att man ger en bättre prestation på uppgiften eller inlägget. Genom att arbeta med bloggen har vi lärt oss att skapa egna analyser av sagor och texter vi har läst. Vi har fått mer kunskaper om både svenska och internationella verk. Kunskaperna vi har fått om svenska och internationella verk har gjort det lättare för oss att reflektera och granska egna verk. När vi läser texter och jämför dessa med t ex en filmatiserad version så har vi blivit säkrare på att kunna  se likheter och skillnader och vad dessa kan bero på. Vi har fått möjlighet att få kunskaper om kopplingen till skönlitterära verk och dagens medier. Vi har lärt oss att koppla texten till en passande bild och dessutom vilka bilder vi får använda.

Ytterligare något som ger inläggen eller sidorna djup är bilder och det är något vi arbetat med utförligt när vi skrivit på bloggen. Att skriva texter utifrån en bild eller att lägga in en bild till en text är en förmåga som tål att utvecklas. Till en början kan det vara problematiskt att få text och bild att stämma överens. Bilder behövs nämligen för att göra bloggen mer intresseväckande och läsvänlig. Upphovsrätten har blivit en naturlig del i arbetet och detta har gjort att vi även i vardagen reflekterar över hur bilder används på nätet. Bloggen har öppnat upp vårt skolarbete och  vi har utvecklat vår förmåga att samarbeta med varandra genom varandras texter eller gemensamt arbete. Litteraturhistorien har varit grunden till reflektion kring vårt egna och andras arbete. Bloggen har varit plattformen för oss att uttrycka oss på. Vi tycker att vi har nått de kursmål som förväntades och mer därtill!

Varför vi ska vinna

Att skriva en blogg i webbstjärnan är inte helt enkelt! Det handlar om att tänka efter före och samverka när man formulerar sig. Det handlar om att skriva en text, men inte vilken text som helst utan en som är tydlig. Språkbruk och uttryckssätt som används måste vara genomtänkt eftersom man vill hålla sitt inlägg kort och koncist. Inlägget ska inte innehålla något onödigt eller oväsentligt utan det ska vara informationsrik och lätt att läsa. Det är en konst att skriva på det sättet som vi nu lärt oss. Skillnader, kopplingar till andra verk, till dagens samhälle och andra tidsperioder är färdigheter vi måste hantera för att kunna fördjupa textens innehåll.

Bloggen är vårt sätt att visa vad vi  har lärt oss. En del har delat med sig av sina egna tankar i bloggen medan andra har varit mer intresserade av att ta del av kommentarerna eller diskutera med läsekretsen. Temat sagor i tiden har visat sig vara ett lyckokast att skriva om! Sagorna finns omkring oss hela tiden och det är intressant att se hur de har ändrats över tid. De flesta av oss har vuxit upp med många av sagorna vi skriver om och därför har alla kunnat relatera till mycket av det material vi har. Temat är lika mycket ämnat för läsarna då vi hoppas att de också har mycket gemensamt med många av blogginläggen som vi skriver om.

När vi nu är färdiga med bloggen är det lätt att gå tillbaka och faktiskt se allt arbete vi har gjort.  Vi kan minnas svårigheter och hur vi har fått ändra fraser för att de ska passa in i rätt sammanhang. Det blir tydligt hur mycket stoff vi faktiskt har tagit oss igenom. Vi har lärt oss att publicera skolarbete på internet med allt vad det innebär när det gäller upphovsrätt och rättigheter. Vi har blivit skickligare och säkrare på hur man för sig på en blogg och hur man anpassar en text efter sammanhang. Temat och bloggen har hjälpt oss att nå målen, engagerat hela klassen, vi har arbetat tillsammans på ett helt nytt sätt, lärt oss nya saker och dessutom utvecklat vår förmåga att analysera och sätta saker och ting i perspektiv. Sagor i tiden är ett allmänmänskligt tema som har gjort att vi tydligt kan se relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling och därmed hoppas vi på att vinna Webbstjärnan och dess tema- och ämneskategori eller bästa bokblogg!

Läs mer under kursmål svenska.