Om oss, syftet med bloggen och våra mottagare

Vi som står bakom denna blogg går andra året på Naturvetenskapliga programmet och delar av Vård- och omsorgsprogrammet på Katedralskolan i Skara. Temat  Sagor i tiden är ämnat för läsarna då vi hoppas att de också har mycket gemensamt med många av blogginläggen som vi skriver om.

Syftet med vår blogg är framförallt att arbeta mot kursmålen i svenska 2 där vi elever skriver det som läggs upp på bloggen och vår lärare ger oss kontinuerlig feedback på vårt arbete. Vi har tillsammans med vår lärare valt ut det material som publicerats. Programmålen innebär att vi ska använda språket som ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Dessutom ska vi bli säkra i att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att få en god vana att använda informationsteknik som verktyg för lärande och kommunikation. Vi tycker att bloggen fungerar som ett mycket bra verktyg för att vi ska nå som långt som möjligt i vår målsättning med kursen.

Våra mottagare är först och främst oss själva i vårt lärande och vår kommunikation med varandra och vår lärare. Sedan kan vår blogg inspirera alla som är intresserade av litteratur, berättande och sagor.  Dessutom kan det vara spännande att se hur det kan se ut att läsa svenska i årskurs två på gymnasiet 2017 oavsett om man går Naturvetenskapligt program eller Vård- och omsorgsprogrammet.

Programmål Naturvetenskapliga  programmet

Programmål Vård- och omsorgsprogrammet

Upphovsrätt och källor

Alla bilder vi använder på vår webbplats är antingen egenproducerade verk eller commonlicensierade,  CC BY NC SA licensierade verk som vi hämtat från Wikimedia Commons, Pixabay eller liknande sidor. Eftersom det i programmålen för naturvetenskapliga programmet står; ”eleverna ska bli säkra i att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att få en god vana att använda informationsteknik som verktyg för lärande och kommunikation”, vill också vi göra det enkelt för andra att lätt kunna hitta och sovra information och bilder på vår webbplats. Vi har utvecklat vår förmåga att hantera källor såsom bild- och textmaterial och varit noga med korrekta källhänvisningar för att undvika alla former av plagiering.