Höstterminen 1826 träffades Peter Asbjörnson och Jörgen Moe på skolan Ringerik. Redan som 13 åring var Moe en oerhört begåvad pojke, inte bara inom litteraturen utan också i saker som skidåkning och andra sporter. Asbjörnson var raka motsatsen till Jörgen eftersom han var urusel i skolan i många av ämnena men visade förträffliga kunskaper i muntliga arbeten.

Moe och Asbjörnson fick inspiration framförallt av bröderna Grimm, de märkte redan då att norska folksagor var ganska annorlunda från tyska sagor. De tyska folksagorna var mycket mer religiösa och hade sällan kvinnliga huvudpersoner.  Deras första utgåva kallades Norske huldreeventyr og folkesagn och Norske folkeeventy. Utgivningen räknades som en nystart i det norska skriftspråkets utveckling från danskan, språket som hade varit likt den dansk-norska dialekten. Källa