De äldsta myterna som vi har är skapelsemyterna som handlar om hur världen uppkom, hur världen skapades och hur världen har blivit som den är. Människan har alltid funderat på hur världen skapades, varför vi finns och meningen med att vi finns här på jorden. Dessa myter kan också ses som en form av sagor.

Enligt den Mesopotamiska skapelsemyten, som är vår äldsta skapelsemyt, så lät två urgudar blanda sitt vatten med varandra och då skapades våra första Gudar. Den äldsta guden var en gudinna som hette Moder jord eller Modergudinnan. Det fanns mer än 3000 gudar i den mesopotamiska himlen och många av dem var drottningar i städerna Uruk, Ur, Eridu, Larsa och Lagash. De Sumeriska kvinnogudarna var av lägre rang än de nya manliga gudarna så då blev det en stor maktkamp mellan dem. De som var med i universums skapelse var de förnämsta gudinnorna men vi vet inte vart de kom ifrån. Gudinnorna ville slippa tråkigt arbete så då skapade de människan igenom att slakta en underordnad gud och ta köttet och blodet från guden och blanda dem med lera. På så vis skapades människan. Skillnaden mellan gud och människan är att guden har mer gudomlighet i sig än vad människan har samt att guden är odödlig.

I den Grekiska mytologin berättas det om hur jorden skapades ur ett tomrum. Först fanns bara guden Chaos som var gapet, efter det uppstod kärleken och jorden, Eros och Gaia och även mörkret och natten. Sedan skapades himmelen, ljuset och dagen, och folkslaget titanerna som sedan störtades av den största guden Zeus. Himlen och jorden skildes från varandra efter en strid mellan gudarna. Gudarna ställde ibland till med problem för människorna.

Enligt Islams koran som är muslimernas heliga bok så har Allah satt jorden till en matta, skapat alla varelser och himlen till ett tak. Allah har även sätt ner vatten till oss för att få fram frukter till oss levande på jorden.

Enligt skapelsemyten från Alaska trodde att gud var till hälften människa och till hälften korp. Denna varelse satt ensam i mörkret tills han upptäckte sin andning och sitt liv. Han fann sig själv genom att erövra världen och det var på så vis som livet kom till.