C Public Domain Orginalfoto: Thora Hallager

C Public Domain
Foto: Thora Hallager

Hans Christian Andersen är en av världens mest kända sagoförfattare och skapare till konstsagan. Under sitt liv skrev Andersen omkring 200 sagor, 1000 dikter, 6 romaner och 50 skådespel. Hans verk är översatt till nästan 150 språk. Utöver skrivandet reste Andersen över hela världen och inspirerade andra författare med sina texter.

 

Barndom och uppväxt

Hans Christian Andersen föddes 2 april 1805 i ett fattigt hem i Odense. Hans far var skomakare med bokintresse. Han lämnade familjen för att del ta i Napoleonkrigen och kom hem igen med en svag hälsa. Strax därefter dog han och då var Andersen bara 11 år gammal. Modern var tvätterska och gifte om sig efter att hennes make dött. Källa
Som barn var han mycket ensam. Han lekte med dockor och gjorde sådant som satte fantasin i rörelse, läste, diktade, skrev pjäser och drömde om storhet. Andersens enkla och fattig barndom fortsatte med en problematisk skolgång som började med hemundervisning och sedan i en privat småskola för pojkar. Han fortsatte även i folkskola men undervisningen var dålig och han höll sig mest för sig själv.

Tidigt blev teatern Andersens stora intresse och han drömde om att bli skådespelare. 1819 som fjortonåring, reste han till Köpenhamn och gjorde ett misslyckat försök att få anställning vid Det kongelige Teater. Andersen fick kämpa sig fram med hjälp av privat välgörenhet i några innan han blev antagen som oavlönad elev vid balettskolan. Det gick dock inte så bra där och efter att ha fått några uppträdanden som korist i småroller blev han uppsagd. Andersen var obrukbar som dansör och skådespelare men sin dyslexi till trots visade han sig duktig på att skriva. Källa

Andersen skickade in ett par skådespel till Det kongelige Teater men de tackade nej till alla. Han sökte då hjälp hos den inflytelserika geheimerådet Jonas Collins som fattat tycke för Andersen och som kom att stötta honom under flera år. Collin tog med Andersen sak till kungen och menade att han främst behövde ordentlig utbildning. Andersen fick som sjuttonåring en friplats vid Slagelses latinskola där han snabbt gjorde framsteg. Han flyttade sedan vidare till en skola i Helsingör där han blev mobbad av både rektorn Simon Meisling och de andra yngre eleverna främst för sitt utseende. Andersen fortsatte sedan till Köpenhamn där han avlade studentexamen som privatist 1828. Källa

CC BY-SA 3.0 Foto: Kåre Thor Olsen H.C Andersens barndomshem i Odense

CC BY-SA 3.0
H.C Andersens barndomshem i Odense, Foto: Kåre Thor Olsen

Genombrottet

Andersen fick 1822 sin första bok Ungdoms-Forsøg utgiven under pseudonymen Villiam Christian Walter. Pseudonymen är en blandning mellan hans eget, William Shakespeares och Walter Scotts namn. Men det var från 1829 som hans karriär tog fart då han gav ut Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager, som är en humoristisk skiss, och fick sitt första skådespel uppsatt vid Det kongelige Teater. Året därpå släppte Andersen sin första diktsamling. Källa 

Hans stora genombrott utanför Danmark kom efter en resa till Italien. I artikeln H C Andersen inte bara sagofarbror skriver Thure Stenström att det var med Andersens första roman Improvisatoren(1835), en reseskildring om hans resa till Italien som blev omtalad inte bara Danmark utan även i England och Tyskland. För nordbor som ännu inte hade vant sig vid turistresor till medelhavet så blev detta en slags ersättning för att resa. (SvD 14 juni 2003) Samma år utkom även Andersens första sagosamling Eventyr fortalte for Børn med bland annat Prinsessan på ärten som skulle bli en av hans mest kända sagor. Samlingen bytte han snart namn på till Eventyr og Historier för att visa att sagorna riktade sig lika mycket till vuxna som till barn. Källa

 

Hans Sagor

Åren efter fortsatte Andersen att ge ut romaner, teatrar och dikter. Men det var i sagorna som han blev oöverträffad. Mellan 1835-1872 gav han ut sagor i små häften ungefär ett per året. Tillsammans bildar de 7 band med hans samlade sagor. Sagorna har även illustrerats av flera framstående konstnärer som till exempel Vilhelm Petersen, Lorenz Frølich och Hans Tegner. Texterna översattes till mängder av främmande språk och Andersen är den danska författaren som har fått störst utbredning utomlands.

Andersens styrka i sagorna var att han var en skapande konstnär och gjorde nya egna sagor till skillnad från till exempel bröderna Grimm som skrev om folksagor. Hans sagor handlar ofta om växter, djur och onaturliga väsen som har gjorts levande. Vilket är passande för barn som tolkar sagorna bokstavligt. Men egentligen handlar de om människor och i många fall om Andersen själv. Sagornas budskap och djup är dock mera riktat till vuxna och kan var svårt för barn att förstå då de inte kan tolka sagorna bildligt. Exempel på budskap som finns gömda i sagorna är självinsikt, samhällskritik och vetenskapliga iakttagelser som Andersen ville sprida över världen. Vissa sagor är optimistisk medan är pessimistiska där ondskan eller orättvisan segrar. I många av texterna jobbar Andersen med kontraster så som godhet och ondska, ödmjukhet och högmod, fattigdom och rikedom.

 

Karriären

Under alla sina resor över världen blev Italiens Andersens favoritland för där kände han sig mest hemma. Han lärde också känna många samtida författare som Victor Hugo, Alexandre Dumas och Heinrich Heine. 1847 besökte Andersen England och blev vän med Charles Dickens. De brevväxlade mycket och under sommaren 1857 bodde han tillsammans med Dickens och hans familj. Men snart tröttande familjen Dickens på den egocentriske Andersen och brevväxlingen tog slut.

Tack vare hans berömmelse fick Andersen ta emot ordnar och titlar från hela Europa. Han blev ofta inbjuden till furstehoven i Europas många huvudstäder där han läste sina sagor för både vuxna och barn.

Andersen var förälskad flera gånger under livet bland annat i Riborg Voigt och Mathilda Barck. Men hans livs stora kärlek var till den svenska sångerskan Jenny Lind. Dock avböjde hon hans frieri genom att 1843 utnämna honom som sin “bror”. Sagan om Näktergalen kan vara skriven som en hyllning till Lind som kallades “Den svenska näktergalen”. Men det var inte enbart till kvinnor som Andersen drogs utan även till män. Hans dagböcker lämnar inget tvivel om detta men många forskare och författare har genom tiden redigerat bort det och det finns inte så mycket skrivet om han homosexualitet. Sagan Den lilla sjöjungfrun är skriven av Andersen kärlek till den danska ämbetsmannen Edvard Collin. Men trots sina förälskelser förblev Andersens ogift och han fick inte heller några barn under sitt liv. Källa

Andersen dog den 4 augusti 1875 och begravdes på Assistens Kirkegård i Köpenhamn. Under sitt liv åstadkom han mycket som Stenström nämner i sin artikel H C Andersen inte bara sagofarbror. Att på den tiden bara kunna försörja sig som författare var en bedrift och de var få kända författare som lyckades med det. Men Andersen gick dessutom ifrån den djupt fattiga barndomen till en världskänd författare som än idag spelar en stor roll i vår litteraturen och för vårt samhälle.

CC BY-SA 2.0 Fotograf: B.D.'s world

CC BY-SA 2.0
Fotograf: B.D.’s world