En konstsaga är en saga som är skriven av en känd författare till skillnad från folksagan som är en muntlig saga nedskriven av någon. De innehåller djupare beskrivningar av människorna och av miljön. Hjältarna är mer självständiga och visar känslor. Känslorna och protagonistens tankar är viktiga för att konstsagor berör oftast existentiella eller moraliska problem inom samhället. Oftast måste sagan tolkas bildligt för att komma åt det inre budskap. Därför har konstsagor två nivåer. Den första är för barn som tolkar sagorna bokstavlig och den andra är för vuxna som kan koppla ihop sagorna med sitt eget liv. H.C Andersen kallas för konstsagans skapare och är en av de mest kända sagoförfattarna i världen.