Gudsfreden är en julsaga skriven av Selma Lagerlöf, sagan handlar om julfirandet hos familjen Ingmarsson. Efter en tung dag med arbete på gården ska familjen bada bastu, vilket de behöver björkkvistar till att slå på ryggen. Familjen Ingmarsson skickar ut sin huspiga för att samla in vidjorna som man binder björkkvistar med. Husbonden Ingmar Ingmarsson kom in stugan mycket gladare än vanligt, han såg genast problemet och gav sig ut i skogen för att hitta de behövliga vidjorna. Dock la sig mörkret snabbt och Ingmarsson var vilse djupt inne i skogen. Han vet inte hur han ska göra för att få sig själv hem, medan familjen på gården börjar bli allt mer orolig för var han är.

Sagan utspelas i december månad i ett kallt och snöigt Sverige, dock så skildras inte julen så mycket som den kanske bör göras för att det ska vara en julsaga. De enda påvisningar som finns till julen är det dukade julbordet och den stora volymen snö som finns utanför. Sagan har ingen traditionell beskrivning på julstädning och julmatförberedelser existerar i många andra julsagor. Budskapet med denna saga är samma som i majoriteten av alla hennes sagor vilket är medmänsklighet och fred. Man tydligt se i denna saga som många gånger läser ur bibeln och friden för familjen Ingmarsson. I sagan finns det ett citat som knyter ihop sagan med fred och medmänsklighet: ”Men om julen har Gud satt fred mellan djur och människor, och det arma djuret höll Guds bud, men vi bröto det, och därför äro vi nu under Guds straff.”