Frankenstein's monster Illustrerad av Boris Karloff Wikimedia Public Domain

Frankensteins monster
Illustrerad av Boris Karloff
Wikimedia Public Domain

Frankenstein är skriven av Mary Wollstonecraft Shelly. Shelly var född den 30 augusti 1797 i Somers Town England. Hennes föräldrar, William Godwin och Mary Wollstonecraft var välkända författare under romantikens epok. Under en vistelse i Schweiz 1816 började hon skriva på Frankenstein. Inspirationen till boken hämtade hon ur nattliga samtal med sin make även poet Percy Bysshe Shelly och med Lord Byron. Under romantikens tid var det väldigt populärt att skriva berättelser om övernaturliga krafter då man har blivit trött på upplysningen och att man måste veta allt. Nu är det dags att äntligen släppa taget om det. Romantiken kännetecknas av en fascination inför naturen, fantasin, mystiken och det andliga.

Under de senaste hundra åren har det uppkommit många versioner om Frankenstein och inte bara litterära verk men även filmer. Men ur originalversionen 1818 av Mary Shelly så åker Viktor Frankenstein till Ingolstadt för att studera. Där fastnar han för naturvetenskapen och framför allt har Viktor ett brinnande intresse för kemi. Han läser alla böcker han kan få tag på och går på alla föreläsningar inom ämnet och det som intresserar honom. Han har även ett intresse för förlegade läror som Cornelius Agrippa och Parcelsus. Boken fortsätter med att Viktor efter en tid finner att han är benägen att skänka liv åt döda ting och bestämmer sig för att skapa en egen varelse från dött materia.  Det är här de flesta versionerna ändrar sig. Ur originalet så blir skaparen  rädd för vad han har åstadkommit. Viktor flyr men när han kommer tillbaka är monstret borta. Viktors skapelse vandrar sedan ensam omkring i försök att lära känna människorna och deras vanor. Men hans utseende skrämmer folk och han möts därför med hat och rädsla. Han får stora hämndbegär och väljer att rika dessa mot sin skapare.

Denna historia är från originalversionen 1818 men efter Shellys död så har historien ändrat sig. Detta är väldigt typiskt för alla historier och sagor att efter ett tag så förändras originalet med idéer och visioner från den generella publiken.

Många har felaktig uppfattning om att Frankenstein endast är en ond varelse som försöker skada och få ut sin vrede både på skaparen men även alla i hans väg och omgivning. Under hösten 2016 har en ny och moderniserad version av Frankenstein gjord av Blizzard Entertainment i spelet Overwatch. Syftet med spelet är att utgöra ett försök med 3 andra spelare och bekämpa både Frankenstein och hans monster. Här ses både Viktor och monstret som onda vilket till skillnad från originalversionen inte är hela sanningen då det är på grund av människan som monstret blir ond då de bemöter varelsen med ett illa beteende.