En folksaga är en berättelse som spridits muntligt genom generationer. En folksaga börjar ofta med frasen ”Det var en gång…” för att avstå alla krav att beskriva samtiden och alla folksagor slutar även lyckligt och innehåller mycket livserfarenhet och visdom. Källa Folksagor kan även delas upp på flera olika sätt. Några exempel är skrönor, fabler och myter. Skrönor baserar sig ofta på verkliga personer och händelser, även om personernas och handlingens egenskaper gärna överdrivs. Ett exempel är Balladen om John Henry. Fabler är berättelser med djur som talar och beter sig som människor. Ofta finns det ett moraliskt, uppfostrande syfte med fabeln. Myter försöker oftast att förklara ursprunget till världen och naturen. De innehåller nästan alltid övernaturliga händelser och personer. Källa