De tre bockarna bruse är en gammal norsk folksaga som nedtecknades 1840 av Peter Christen Asbjørnsen och Jørgen Moe i Norske folkeeventyr och de benämns därför ofta som författare. Sagan handlar om tre bockar som skall gå över en bro för att beta och kommer en i taget. Den Lilla bocken Bruse gick först över bron då trollet frågar vem som går på hans bro och säger att han ska äta upp honom. Lilla bocken Bruse svarar att det efter honom kommer en mycket större och tjockare bock och trollet låter honom därför passera bron. När sedan Mellersta bocken Bruse går över säger han det samma, att trollen bör vänta på Stora bocken Bruse då han är mycket större och trollet går åter igen med på det. Stora bocken Bruse däremot säger till trollet att komma upp och när trollet har gjort det stångar Stora bocken Bruse ned honom i strömmen och bockarna gick och blev feta på ängen. Den här sagan är en fabel med sensmoralen att ”den som gapar efter mer mister oftast hela stycket”.

Deras inspiration till Norske folkeeventyr var Bröderna Grimms sagosamling Kinder- und hausmärchen Äventyr och skrev boken av samma skäl som bröderna Grimm för att forska på språket och var startskottet för det norska språkets utveckling då man fortfarande till stor del talade danska i Norge i mitten av 1800-talet och boken var en blandning av de norska landsbygdsdialekterna och danskan som pratades i städerna.

I samlingsboken Norske folkeeventyr är de tre bockarna Bruse den enda kända boken, i alla fall den enda som jag har hört talas om. Andra exempel på sagor i samlingen är Pannkakan och Mannen, som skulle sköta hushållet. Där jag inte har hört talas om någon av dem. Men samtliga sagor är baserade på gamla norska folksagor som har samlats och bearbetats av Peter Christen Asbjørnsen och Jørgen Moe.  Källa