En fabel är en kort berättelse som berättas genom djur eller objekt som har förmänskligats, vilket innebär att de har ett mänskligt betende och kan prata. En fabel hela syfte är att visa ett scenario och sen säga vad läxan man ska lär sig ifrån detta scenario. Oftast är denna läxan någon form av moral eller sed. Ett typiskt exempel av detta är pojken som ropade varg. I denna fabel så är det en ung fårahed som roar sig med att skrämma upp byborna genom att ropa: ‘’vargen kommer’’ Men en dag kommer vargen och inga av byborna kommer för att hjälpa honom. Lärdomen från just denna fabel är att man inte ska ljuga för att ingen lyssnar på en känd lögnare.

Denna fabeln och många flera kända kommer ifrån Aisopos fabelsamling. Aisopos är en känd grek som levde i antikens Grekland. Hans fabelsamling innehåller en enorm mängd kända fabler. En av de kända fabler är Myran och Gräshoppan och Sköldpaddan och Haren. Dock finns inga av hans originaltexter kvar idag. Men  tack vare att hans fabelsamling har översatts till latin och en stor mängd språk som gör att de lever vidare än idag. Exempel på hur de fortfarande lever vidare är att både Myran & Gräshoppan och Haren & Sköldpaddan har var sin tecknad version som är gjord av Disney.  Källa 

CCO Public Domain

CCO Public Domain