Den fula ankungen är skrevs 1843 av H.C Andersen och sagan är från början dansk. Den handlar om en ankunge som föds upp i en ankfamilj, men ankan kände sig inte hemma där och såg inte ut som de andra ankungarna så den blir retad för att den var ful. Senare i sagan visar det sig att han inte är en anka utan att han är en vacker svan. Då han lämnar ankfamiljen och simmar iväg med svanarna.

Sagan är en fabel och budskapet är att man inte ska döma människor efter utseendet. Andersen fokuserar på hur hopplöst livet kan vara men att det faktiskt finns möjligheter att man fortfarande kan bli lycklig. Originalsagan och Disneys filmatiserade version skiljer sig inte åt. Protagonisten den fula ankungen kan ses som en platt karaktär eftersom i båda versionerna känner han  sig ensam och utelämnad. Han förändras inte utan skildras likadant. Sagan har ett bra budskap om att man inte ska döma någon för sitt utseende.