Samlandet och bearbetandet av folksagor har gjort Wilhelm och Jacob Grimm till några av världens mest kända nedtecknare av sagor. De båda föddes i staden Hanau under 1780-talet, Jacob 1785 och Wilhelm 1786. De är mest kända som bröderna Grimm och deras första verk kom ut 1812 och i den sista som kom ut 1857 har de samlat runt 201 sagor. Askungen, Snövit, Hans och Greta, Törnrosa och Rapunsel är några av deras mest kända verk och de är fortfarande aktiva än idag, både som sagor men även som filmer. Källa

 

Elisabeth Jerichau-Baumann, 1855 C Public Domain

Elisabeth Jerichau-Baumann, 1855
C Public Domain

Bröderna Grimm hade fyra syskon och blev uppfostrades av en far som var pastor, därav den religiösa prägeln på deras liv. De fick gå i skolan hos en karl i Steinau eftersom fadern dog när bröderna fortfarande var små. Allt eftersom de växte upp insåg modern att hon inte skulle kunna finansiera deras utbildning, vilket ledde till att de fick flytta till en syster i Kassel där deras nya gymnasie låg. De var väldigt fattiga och fick, till skillnad från sina adliga klasskamrater, betala sin egen skolgång och genomleva vanheder av lärare och studiekamrater. Bröderna blev tilltalade med ”han” och de andra med ”ni”, det var en tuff tid för både Wilhelm och Jacob och de båda hade runt fyra privatlektioner i både latin och franska. Efter att de avslutat sin skolgång i Kassel flyttade dem 93 mil sydväst till en stad som heter Marburg för att påbörja en utbildning inom juridik. Deras nya lärare gjorde dem nyfikna på litteraturen och han gav dem tillgång till hans personliga bibliotek. Deras största intresse kom att bli sagor.

Sagorna de samlade in var berättade på ett annat sätt än vad de hört förut. Eftersom de var språkforskare och venskapsmän märkte dem snabbt att språket var renare och rikare än det som talades av gemene man. Men det var detta språk de ville applicera i sina sagor med förhoppningen om att det skulle leva vidare. De ändrade nästintill ingenting av språket i sina texter för att försöka behålla den äldre språkliga stilen i sina samlingar. Samlingarna kom från bönder i sin omnejd samt från nära och kära eller bekanta, både från Hanau och i närheten av Kassel. Det fanns väldigt många varianter av berättelserna men bröderna Grimm sa att det var av ytterst vikt att bibehålla dem . Källa