Förr i tiden tänkte människorna mycket mer på hur jorden skapades och hur vi människor kom till. Det finns många olika skapelsemyter om hur världen skapades. Var det Gud som skapade oss eller var det flera gudar som gjorde det tillsammans som skapelsemyterna säger?

Idag upplever vi att många tänker mer på jordens undergång än skapelsen av jorden. Vi tänker mer på vad som kommer att hända med jorden och alla människorna om jorden går under och försvinner. En del känner att vi är närmare jordens undergång än jordens skapelse. Anledningen kan vara att vi känner att vi har levt så länge och att något kommer hända snart på grund av miljöförstöring och andra hot i världen. Det finns många filmer med temat jordens t ex. 2012, After Earth, Maze Runner 2. Alla sådana här filmer handlar mycket om hur och när jorden kommer att gå under och hur ska vi kunna överleva. Vad ska vi bygga för att kunna klara oss? Vi försöker ofta tänka och hitta nya platser att bo på som i rymden. Vi letar hela tiden efter nya planeter där det är beboeligt, där det finns syre och marker som man kan odla på utan att bli förgiftad av något så vi dör. Kommer det vara rymdraketerna som kommer hjälpa oss till en ny planet? Många sagor och filmer försöker förutspå om vår framtid och hur den kommer att se ut.

Nasa C Public Domain

Nasa
C Public Domain